Polityka prywatności sklepu online e-adventurefashion.pl

1. Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do wszystkich stron internetowych sklepu online www.advneturefashion.pl (zwanych dalej “ www.advneturefashion.pl”), należącego do AP Adventure sp.  z o.o ul. Piekary 16/102, 61-823 Poznań.

2. Osoba odwiedzająca www.advneturefashion.pl staje się automatycznie jej Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej polityki prywatności. 

3. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach i je zachowuje w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolne wprowadzanie informacji w formularzach w sklepie online www.advneturefashion.pl 

b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików “cookies”

c) poprzez uzyskiwanie od hostingodawcy OVH logów serwera.

4. Treści znajdujące się w sklepie online www.advneturefashion.pl podlegają ochronie prawa autorskiego lub praw pokrewnych a także prawom ochronnym, w szczególności wynikającym z rejestracji znaków towarowych. Kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie treści wymaga uzyskania uprzedniej zgody Administratora. Wykorzystanie treści bez zgody Administratora może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej, jak i karnej.

5. Administrator zastrzega prawo do modyfikacji treści znajdujących się w sklepie online www.advneturefashion.pl, w zakresie obejmującym również niniejszą politykę prywatności. W szczególności uprawnienia Administratora obejmują uprawnienie do poprawiania zamieszczonych w sklepie online www.advneturefashion.pl treści, ich aktualizacji oraz usuwania, bez wcześniejszego informowania Użytkownika.

6. Jeżeli nie wskazano inaczej, treści zamieszczone w sklepie online www.advneturefashion.pl mają charakter jedynie informacyjny i nie powodują powstania roszczeń po stronie Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działań Użytkownika związanych z dostępem do treści, w szczególności poprzez ich błędną interpretację, nieprawidłowe lub nieautoryzowane wykorzystanie, chyba że odpowiedzialność taka wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Pozyskiwanie i zachowywanie danych Użytkowników ma charakter dobrowolny.

8. Zasady wykorzystywania plików “cookies” określone zostały poniżej w Polityce prywatności sklepu online www.advneturefashion.pl dotyczącej plików cookies.

9. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem (tj. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie) i jedynie w celu przesyłania zamówionego newslettera lub realizacji zamówienia, czy odpowiedzi na zadawane pytania. W szczególności Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia w inny sposób osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody chyba, że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (np. na żądanie sądu). Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, niemniej realizacja zamówionej usługi nie jest możliwa bez ich podania. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia bądź zaprzestania ich przetwarzania. Administrator jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika przetwarza jego dane osobowe do celów marketingowych produktów bądź usług oferowanych przez podmioty trzecie.

10. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika określone zostały w części XII Regulaminu sprzedaży online dostępnego w sklepie online www.adventurefashion.pl

11. Dane uzyskiwane przez Administratora na podstawie logów serwera służą wyłącznie w celu administrowania sklepu online www.advneturefashion.pl oraz zapewnienia najlepszego standardu i sprawnego działania usług hostingowych.

12. Administrator udostępnia Użytkownikowi za pośrednictwem sklepu online www.adventurefashion.pl usługę newsletter. W ramach tej usługi Administrator przesyła na adres e-mail podany przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości o wybranej przez Administratora treści, w szczególności informacje o produktach, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz sieci sprzedaży i dystrybucji sklepu online www.advneturefashion.pl lub innych sklepów Administratora. 

13. Usługa newsletter świadczona jest przez Administratora nieodpłatnie. 

14. Umowa o świadczenie usługi newsletter zawarta zostaje w momencie dokonania subskrypcji poprzez formularz dostępny w sklepie online www.adventurefashion.pl. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Administratorowi. Każda z wiadomości e-mail przesyłanych przez Administratora w ramach usługi newsletter zawiera link, który pozwala na wypowiedzenie ww. umowy. Administrator potwierdza za pomocą wiadomości e-mail zarówno zawarcie, jak i rozwiązanie umowy u świadczenie usługi newsletter.

15. Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres e-mail, na jaki wysyłany jest newsletter.

 

Polityka prywatności sklepu online e-adventurefashion.pl dotycząca plików cookies

1.      Niniejsza Polityka prywatności dotycząca plików „cookies” odnosi się do wszystkich stron internetowych sklepu online www.adventurefashion.pl, należącego do AP Adventure sp. z o.o., ul.Piekary 16/102, 61-823 Poznań 

2.      Sklep online www.adventurefashion.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3.      Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”): są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu online www.adventurefashion.pl, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych sklepu online www.adventurefashion.pl . Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, a także unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

4.       Przez używanie stron sklepu online e-advneturefashion.pl użytkownik sklepu wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką prywatności sklepu online www.adventurefashion.pl dotycząca plików cookies.

5.      Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. 

6.      Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych sklepu online www.adventurefashion.pl do preferencji użytkownika, w tym do optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika sklepu online www.adventurefashion.pl i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy sklepu online www.adventurefashion.pl korzystają ze stron internetowych sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji użytkownika sklepu online www.adventurefashion.pl (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

7.      Poprzez wykorzystywanie plików cookies w powyższy sposób Administrator nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w tych plikach.

8.      W ramach sklepu online www.adventurefashion.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

9.      W ramach sklepu online www.adventurefashion.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu online www.adventurefashion.pl, np. zapamiętujące poprzednie czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu online www.adventurefashion.pl;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu online www.adventurefashion.pl, a tym samym dające możliwość poprawiania działania stron sklepu online www.adventurefashion.pl wg potrzeb użytkowników;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie treści reklamowych odpowiadających zainteresowaniom użytkownika oraz ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy.

10.  Co do zasady przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy sklepu online www.adventurefashion.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika sklepu online www.adventurefashion.pl Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej sklepu online www.adventurefashion.pl.

11.  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu online www.adventurefashion.pl i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców i partnerów. 

12.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).